NOVICE:

Na področju pisanja in poučevanja so bili menihi dejavni v vseh stoletjih.
Tako je npr. opat Taufferer napisal katekizem za pouk v šolah.

Po obnovitvi Stične v dvajsetem stoletju so nekateri patri dobili temeljito izobrazbo. P. Metod Turnšek, p. Tomaž Kurent, p. Ciril Petelin, p.Maver Grebenc so bili dejavni na različnih področjih. Delali in pisali so liturgične, ekumenske, zgodovinske razprave in članke, veliko v »Božjih vrelcih«, v mesečniku Bogoljub itd. P. Metod Turnšek je urejal revije Kraljestvo božje in Božji vrelci in tudi knjižno zbirko Živimo s cerkvijo. S sodelavci v Stični je prvi prevedel Rimski misal v slovenščino (1944), ki je doživel tri izdaje.

Top