NOVICE:

Sveta maša (evharistija) je vir in vrhunec krščanskega življenja, nas učijo cerkveni dokumenti. Razumljivo je, da je sveta maša v središču življenja Bogu posvečenih oseb. V evharistiji se namreč srečujemo z vstalim in poveličanim Gospodom. Ker je Bog iz ljubezni prišel med nas, da na odreši, nas vabi, da se mu približamo in na njegovo ljubezen odgovorimo. Vabi nas na svojo gostijo ljubezni in to je sv. maša. Čim globlje doumemo evharistično skrivnost, tem bolj postaja vsak trenutek našega življenja usmerjen v srečanje z božjo ljubeznijo. Bog nam prihaja naproti. Bliža se nam na najbolj neposreden način, saj je evharistija Jezusova daritev za odrešenje sveta. Prvi kristjani so na zaslišanih izjavljali, da brez svetih skrivnosti ne morejo živeti. Številni svetniki in svetnice so črpali svetost prav iz evharistije, vse do današnjega dne. Prav tako danes tisti, ki Bogu kot redovniki ali redovnice posvetijo svoje življenje, ne morejo živeti brez evharistije in ne morejo radikalno hoditi za Kristusom. Jagnjetova gostija ali sv. maša postane najpomembnejši trenutek redovnikovega dneva. Redovnik/ca se preko dneva z vsakovrstnimi opravili pripravlja na trenutek, ko se bo srečal z Gospodom in se hkrati zahvaljuje za darove, ki jih je prejel pri Jagnjetovi gostiji. Stiški menihi obhajamo sv. mašo vsak delavni dan ob 6.30h ob nedeljah pa ob 6.00h.

Top