NOVICE:

Med vsemi dnevnimi in življenjskimi opravili je molitveno bogoslužje za menihe najpomembnejše. Sv. Benedikt v Pravilu pravi: »Nič nima prednosti pred molitvenim bogoslužjem.« BP 43 Da bi bilo molitveno bogoslužje v popolnem soglasju z zaukom Cerkve ima določeno in od Cerkve potrjeno obliko. Prav tako molitveno bogoslužje ni prepuščeno večjemu ali manjšemu navdušenju in boljšemu ali slabšemu razpoloženju ga menihi opravljamo ob natančno določenem času dneva ter ga opravljamo skupno v koru. Da bi se izognili pretiravanju nam sv. Benedikt naroča: »Skupna molitev naj bo vedno prav kratka, ker moramo vedeti, da ne bomo uslišani zaradi obilice besed  marveč zaradi čistega srca in solz kesanja.« (BP 20) Tako redovnik ohranja pravo mero in je hkrati odprt za božje navdihe. »Če pa nas k daljši molitvi nagne navdih božje milosti, potem molimo več.« Tako se skupno molitveno bogoslužje dopolnjuje z osebno molitvijo. Menihi v našem samostanu imamo dnevno približno dve in pol ure skupne molitve, poleg tega pa še nekaj osebne molitve; Lectio Divina, češčenje SRT, rožni venec, križev pot itd. Vsak redovnik se po božjem navdihu in po svojih močeh trudi, da bi bilo njegovo srce vedno pri Gospodu, ne samo pri molitvi ampak tudi pri delu in počitku.

Top