NOVICE:

Z delom si človek služi svoj vsakdanji kruh. Delo je zelo različno, od preprostega fizičnega dela do umskega in umetniškega ustvarjanja. Tudi odnos do dela se razteza od lenobe do garanja. Z različnih zornih kotov delo tudi vrednotimo. V določenih sistemih so delo zaničevali (sužnjeposestniški red), v drugih preveč poveličevali (delu oblast). Sv. Pavel kristjanom sporoča: »Kdor ne dela naj tudi ne je.« Delo ima prav tako velik pomen v redovnem življenju. Kot drugod, so dela različna tudi po samostanih, predvsem odvisno od tega, kakšni karizmi pripada ustanova in kakšne naloge prevzema v Cerkvi. Karitativno usmerjeni redovi se posvečajo drugačnemu delu kot izobraževalne redovne ustanove. Sveti Benedikt je za meniške vrste cenobitskega tipa predvidel harmonijo in ravnovesje med delom in molitvijo. V Moli in delaj so povzeli njegovo Pravilo. Čeprav je molitvi dal prednost, pa je tudi delu odmeril velik del svojih pravil. Ker je brezdelje sovražnik duše, je veliko pozornosti namenil temu, da menihi nikoli ne bi bili brez dela, tudi takrat ne, če so slabotni in bolni. »Če kdo ne more niti premišljevati niti brati, naj se mu da kakšno delo, da ne bo pasel lenobe. Bratom, ki so bolni in rahlega zdravja, naj se da takšno opravilo, da ne bodo brez dela. Delo pa naj ne bo pretežko.« V normalnih razmerah se vsak menih z delom lahko uresniči  na področju, na katerem ima posebne talente, ko pa razmere zahtevajo, mora vsak poprijeti za delo, ki ga je treba opraviti. Opat pa mora skrbeti, da vse poteka v harmoniji med brati.

Top