NOVICE:

Bernardova družina

Bernardova družina (BD) je bila ustanovljena ob 850-letnici cistercijanskega samostana v Stični leta 1985, uradno pa je njen Statut potrdila Slovenska škofovska konferenca 28. oktobra 2002. Kot nekakšen ‘tretji red’ cistercijanov v Stični je tesno z njimi povezana. Ime ima po svetem Bernardu, cerkvenem učitelju in glavnem svetniku cistercijanskega reda.

Člani Bernardove družine:

  • sredi sveta živijo po cistercijanski duhovnosti, ki jo na kratko izražamo z geslom Moli in delaj;
  • po zgledu sv. Bernarda gojijo prisrčno ljubezen do Kristusa in njegove ter naše Matere Marije;
  • za Božji blagoslov v domu duhovnih vaj, za cistercijane in uspeh njihove duhovne dejavnosti ter za njihove in vse druge duhovne poklice in njihovo stanovitnost vsak dan zmolijo desetko rožnega venca ali hvalnice ali večernice ali križev pot ali litanije ali pa darujejo v ta namen svoje trpljenje; sami pa so deležni sv. maš, molitev in žrtev ter dobrih del cistercijanov;
  • po možnosti enkrat na mesec, in sicer vsako drugo nedeljo v mesecu (razen julija in avgusta), pridejo ob 15. uri na molitveno srečanje v Stično, vsaj kdaj pa na duhovne vaje, ki so za člane v marcu in septembru;
  • drug za drugega in za Cerkev na Slovenskem molijo in si med seboj pomagajo ter so še posebej pozorni do bolnih in pomoči potrebnih.

V Bernardovo družino se lahko vključi vsak vernik.

S posebno prijavnico se prijavi na naslov voditelja:

P. Anton Nadrah, Cistercijanska opatija Stična, 1295 Ivančna Gorica oz.

CISTERCIJANSKA OPATIJA STIČNA
anton.nadrah@rkc.si

Po prijavi sledi vsaj nekajmesečna priprava, med katero tisti, ki morejo, hodijo na mesečna srečanja članov BD. Kdor ne more hoditi na mesečna srečanja, se trudi za duhovno povezanost s skupnostjo BD, zlasti z molitvijo in branjem mesečnega glasila V Materini šoli (VMŠ). To glasilo povezuje vse člane med seboj in jih utrjuje v duhovnem življenju.

Polnopraven član Bernardove družine postane kristjan, ki se z osebno podaritvijo izroči Bogu po Mariji. V ta namem zmoli posvetitveno molitev, ki jo dobi od voditelja BD, in mu jo podpisano vrne. Kdor hodi na mesečna srečanja, podaritev opravi med srečanjem. Tisti, ki te podaritve ne v Stični ne doma ne opravi, spada v BD le v širšem pomenu. Nobena od zgoraj omenjenih obveznosti ne veže pod grehom.

Statut Bernardove družine

Top