NOVICE:

Razsvetljenstvo ni priznavalo sodelovanja z Bogom kot sredstvo za blagor človeka in vsega stvarstva. S svojimi novimi nazori o državi, veri in gospodarstvu je močno vplivalo tudi na politiko in njen sad je bil prosvetljeni absolutizem, ki je nekakšen predhodnik današnjega liberalizma. Imelo je za cilj najprej dobiti za svoje stališče kulturne elite vsakega naroda. Posledica tega prizadevanja majhnih, a dobro organiziranih skupin je bilo najprej prepričanje evropskih vladarjev, da ukinejo mednarodno vplivni Jezuitski red in potem kot naslednjo stopnjo vse kontemplativne samostane.

Top