NOVICE:

Njihove skupnosti ne bi smele imeti dohodkov od župnij, cerkva in pokopališč, ne desetin od tujega dela, in ne davka od zemljišč in podobno. Vse to je bilo neskladno z miselnostjo prvih ustanoviteljev: Roberta, Alberika in Štefana Hardinga. Niso namreč hoteli biti materialno odvisni od svetne gosposke, da bi se ta ne mogla vmešavati v njihove samostanske zadeve. Znano je Bernardovo razmišljanje: »Od kogar kruh ješ, tega pesem moraš peti«. Bernard je bil tudi proti razkošnim kipom in stenski slikariji v samostanih, kakor je bila takrat običajno po benediktinskih samostanih. Ni pa s tem nasprotoval umetnosti, pač pa je menil, da to menihe pri molitvi in zbranosti moti. Po drugi strani so pa najlepši rokopisi 12. stoletja v Evropi ravno iz Citeauxa. Da so tudi stiški menihi sledili kulturnim tokovom časa, kaže stiška rokopisna delavnica z lepo okrašenimi inicialkami. V stiških rokopisih so zastopani avtorji in dela iz biblije, dela cerkvenih očetov, življenjepisi mučencev in svetnikov, tudi knjige iz zdravilstva.

Top