NOVICE:

Dom duhovnih vaj v stiškem samostanu

V dom duhovnih vaj, ki je v samostanskih prostorih v Stični, po predhodni prijavi sprejemamo manjše in večje skupine, starejše in mlajše, zakonce z otroki, molitvene skupine, pripadnike različnih cerkvenih gibanj itd. Udeležba je možna za en dan ali več dni. Nudimo vso oskrbo, le voditelja običajno preskrbi skupina sama.
Dom duhovnih vaj v Stični je bil ustanovljen po letu 1983, ko se je iz samostanskih prostorov izselila državna Gimnazija Josipa Jurčiča in smo te prostore, zlasti s pomočjo tujih dobrotnikov, polagoma temeljito preuredili in obnovili. Precej pozneje smo za namene duhovnih vaj preuredili sobe v I. nadstropju in na podstrešju tako imenovane ‘perične’ hiše severovzhodno od bazilike.

1. V sklopu samostanskih poslopij spadajo k domu duhovnih vaj prostori ob potoku, prostori na obeh straneh opatove kapele in prostori nad vzhodnim delom križnega hodnika. Za udeležence duhovnih vaj sta na razpolago dve kapeli, precej velika opatova kapela s 150 sedeži in manjša v pritličju z 20 sedeži. Obednici sta dve, večja pod opatovo kapelo, manjša ob mali kapeli v pritličju v bližini križnega hodnika; lahko pa se za obednico uporabi tudi tim. ‘dijaška’ obednica ob križnem hodniku. Dvorane so tri: največja Jegličeva dvorana, takoj ob njej manjša, v 2. nadstropju pa tim. ‘zelena’ dvorana. Če je sila, je na razpolago še četrta v ‘dijaški’ obednici, poleg tega pa, po dogovoru z župnikom, še moderno urejena in opremljena v župnijskem domu. Sob je v samostanskem delu 41, ležišč pa 142, od teh 46 na pogradih. Ker je precej sob z več posteljami, so te sobe zelo primerne za starše z otroki. Zato radi prihajajo zakonci z otroki. Otroci imajo za varstvo in igranje posebno dvorano v pritličju ob potoku, tim. ‘telovadnico’, pa tudi tim. ‘meditativni’ park.

2. V ‘perični’ hiši, poleg samostana, je 11 sob in 14 ležišč ter je zelo primerna za manjše skupine. Vse druge prostore in prehrano pa imajo v samostanskem delu.

3. V vseh sobah skupaj (samostanski del + ‘perična’ hiša) je hladna in topla voda (izjema je velika dvorana nad Jegličevo dvorano, s 30 ležišči na pogradih), a le v 8 sobah v sklopu samostanskih poslopij so urejene sanitarije z WC in tuši, za druge pa so skupne v vsakem oddelku in nadstropju. Vseh ležišč je 154, večinoma z 2 in več posteljami. Od teh pa je 46 ležišč na pogradih in 108 ležišč z navadnimi posteljami. Dvigalo je v oddelku ob potoku in se lahko uporablja za ves oddelek v sklopu samostanskih poslopij. V vsakem nadstropju in v pritličju so ene sanitarije za invalide. Ogrevanje je na centralno kurjavo, s sekanci. Dnevna oskrba je po 20 evrov za odrasle, po 15 za mladino, za predšolske prostovoljni prispevki. Poleg tega je še prispevek 5 evrov za rjuhe in brisače, ki odpade, če udeleženci te prinesejo s seboj.
Na duhovne vaje in podobna srečanja sprejemamo različne skupine, ki naj si same preskrbijo voditelja, vso oskrbo pa imajo pri nas. Nekatera srečanja pa organiziramo sami. Srečanja odprtega tipa so objavljena v našem glasilu V Materini šoli in na naši spletni strani: cistercijani.sticna.si, sproti pa v Družini in na Radiu Ognjišče. Najbolje si je zagotoviti prostor že v 2. polovici prejšnjega leta za prihodnje leto, sicer pa sprejemamo skupine, dokler je prostor. Prijave sprejema p. Anton Nadrah; anton.nadrah@rkc.si; Cistercijanska opatija Stična, 1295 Ivančna Gorica; tel. 01/78 77 100.
Za može in fante pa obstoji možnost, da se za več dni vključijo v našo samostansko molitev in delo. Da si odslužijo vso oskrbo, nekaj ur na dan delajo, sicer pa dajo običajni prispevek, kakor je v Domu duhovnih vaj. Prijave sprejema samostanski predstojnik opat Janez Novak, janez.novak@rkc.si, tel. 01/78 77 100.

 

Top