NOVICE:

Obnova Benediktovega redovnega ideala v Novem samostanu je naletela na težke ovire. Prvi opat Robert se je moral že po enem letu na papežev ukaz  vrniti v Molesme. Z opatom Robertom se je v matični samostan vrnila večina menihov.

Za novega opata so 1099 izvolili Alberika, pri katerem je ostalo le osem menihov. Mala čreda se je pogumno spoprijela s težavami. Od papeža Pashala II. je opat Alberik dobil Privilegium Romanum, s katerim je papež samostan vzel pod svojo zaščito in ga obvaroval pred kakršnim koli vmešavanjem od zunaj. Tako zaščiteni pred tujimi vplivi so menihi lahko izvajali reformo redovnega življenja.

Po Alberikovi smrti so leta 1109 izvolili tretjega opata Štefana Hardinga, ki pa je že kmalu doživel uspešne čase. V samostan so začeli prihajati številni kandidati, med njimi leta 1112  plemič Bernard s kar tridesetimi sorodniki in prijatelji. Prav ta pa je dal samostanu in pozneje celemu redu največji zagon. Število menihov je naraščalo in v samostanu ni bilo več dovolj prostora, tako so že leta 1113 ustanovili prvi novi samostan La Ferté, leta 1114 Pontigny, leta 1115 kar pa kar dva, Clairvaux in Morimond nato pa so drugega za drugim ustanavljali nove samostane. Najprej v bližnji nato pa v vedno širši okolici.
Nastala je prava redovna zveza samostanov. Leta 1125 je opat Štefan Harding ustanovil prvo opatijo sester cistercijank v Tartu. Prvi cistercijanski samostan, na začetku imenovan Novi samostan so začeli imenovati Cîteaux, latinsko Cistercium, opat Štefan Harding pa je moral poskrbeti za povezavo med novoustanovljenimi samostani. Napisal je pomembno listino Charta caritatis, slovensko Listina ljubezni, ki je urejala odnose med samostani. Charta caritatis je postala temeljna listina cistercijanov. Določala je, da v vseh samostanih uporabljajo enake liturgične knjige, ohranijo enotno bogoslužje, na enak način izpolnjujejo redovna pravila in gojijo medsebojno ljubezen.
Za dosego tega cilja so skrbeli z vsakoletnimi vizitacijami po samostanih in vsakoletnim shodom (kapitljem) vseh opatov v matičnem samostanu Cîteaux.

Top