NOVICE:

Cerkev je vstopila v tretje tisočletje svojega obstoja. Njena 2000 letna prtljaga je tudi pestra 2000 letna zgodovina. Prehodila je pot od ukoreninjenja v rimskem imperiju in grški kulturi, preko prekvašenja evropske celine z evangelijem, razširjenje v novo odkritem svetu do sodobnega stehniziranega sveta. Na vsej tej zgodovinski poti so jo vedno spremljali tudi redovniki in redovnice, kot model življenja po evangeliju in kot evangeljski odgovor kristjanov na problematiko družbe v določenem obdobju. Ob vsakem velikem problemu v družbi Bog obudi duha evangelija v nekem človeku, moškem ali ženski, ki začne v duhu evangelija odgovarjati na problem časa. Tako so skozi vso zgodovino nastajali redovi, ki jih je Cerkev sprejemala, regulirala in vključlevala v svoje odrešenjsko poslanstvo.
Tako je cerkev vstopila v tretje tisočletje s številnimi karizmami mož in žena, ki so s svojo odpovedjo sebi, žive priče vere v družbi, ki Boga razglaša za mrtvega in z zavidljivim razvojem tehnike gradi nov Babilonski stolp.
Med množico karizem v Cerkvi je v tretje tisočletje vstopila tudi družina Cistercijanov s svojo 900 letno zgodovino. Tudi cistercijani nosimo s seboj vso zgodovino od začetnega razcveta preko usihanja in skorajšnjega propada do ponovnega oživljanja. Cistercijanski red je vstopil v tretje tisočletje z malo manj kot 3000 redovnicami in redovniki. Redovni ideal ostaja isti kot v dvanajstem stoletju: živeti Bogu posvečeno življenje v molitvi molku in pokorščini. Benediktov moli in delaj je ostal, toda delo je danes drugačno kot v 6 ali 12 stoletju. Družba z vsemi duhovnimi tokovi, tehničnimi iznajdbami in duhovno odtujenostjo so nov izziv za redovništvo današnjega časa. Podleči vplivu ali ga prežeti z duhom evangelija. Cistercijani smo eden tistih redov, ki v Cerkvi služi predvsem z molitvijo in duhovnim življenjem. Samostani po Evropi se soočajo s pomanjkanjem poklicev, na daljnem vzhodu pa so v porastu. V Vietnamu je po nekaterih samostanih več kot 100 menihov.

Top