NOVICE:

Cistercijani izhajamo iz benediktinske karizme. Ko se je v 6. stoletju iz Monte Cassina benediktinski red razširil po vsej Evropi je nekaj stoletij navdihoval življenje družbe in Cerkve. A že v 9. stoletju se je prvotno navdušenje poleglo, marsikje so začeli opuščati prvotne ideale in mnoge skupnosti so začele propadati. V naslednjih stoletjih so se vedno  pogosteje slišali pozivi k obuditvi prvotnih idealov. Opatija Clunyju v Burgundiji je izvedla več uspešnih prenov. V clunyjsko redovno zvezo je spadal tudi samostan Molesme, ki je delil usodo drugih samostanov. Ko so se tudi v Molesmu lotili obnove redovnega življenja, je nastal nov red Cistercijanov. Molesm-ski opat Robert, prior Alberik in angleški menih Štefan Harding so hoteli obnoviti prvotni benediktinski ideal in so se zavzemali za dosledno upoštevanje redovnih pravil. Ker je večina menihov v samostanu njihova prizadevanja odklonila, so leta 1098 zapustili opatijo in z 20 -imi menihi na samotnem kraju ustanovili nov samostan. Nekaj časa se je ta samostan imenoval samo Novi samostan, pozneje pa  Cîteaux. V Novem samostanu so skušali obuditi prvotne ideale uboštva in odpovedi, molitve in ročnega dela ter medsebojne povezanosti in ljubezni. Med menihe so sprejeli tudi brate laike, da bi samostane lahko zadovoljivo oskrbovali in prav ti so dali močan zagon pri širjenju novega reda.

 

Top