NOVICE:

Po razpadu nekdaj močno razširjenega cistercijanskega reda so začeli sestavljati kar je ostalo in ponovno oživljati nekatere samostane. Leta 1859 se je 14 cistercijanskih samostanov s 576 menihi pod vodstvom opatije Heiligenkreuz združilo v avstro-ogrsko redovno provinco cistercijanov. Leta 1869 so v Rimu zbrani opati izvedli reorganizacijo reda. Izdali so nove konstitucije in postavili generalnega opata. Leta 1892 so se odcepili Trapisti, kar je pomenilo novo oslabitev reda. Kljub velikim težavam pa so se tudi druge opatije cistercijanov spet opomogle, na novo poselile nekatere razpuščene samostane in na nemško govorečem področju ustanovile 6 novih ženskih naselbin. Menihi samostana Wettingen so bili leta 1854 izgnani iz Švice. Naselili so se ob Bodenskem jezeru v samostanu Mehrerau. Novi samostan je rasel in se začel širiti. Kmalu je oživil novo opatijo Marienstatt v zahodni Nemčiji, Stično v Sloveniji, Hauterive v Švici ter priorat Birnau. Razpad donavske monarhije je privedel do oblikovanja novih cistercijanskih kongregacij češke, ogrske in poljske. Nemški cistercijanski menihi, ki so se po prvi svetovni vojni izselili iz Stične, so v Bronnbachu poskušali obnoviti opatijo, a zaradi neustreznih gospodarskih razmer, neuspešno. Na Tirolskem so obnovili opatijo Stams, na južnem Tirolskem v Italiji pa novi priorat Mais. Cerkvi sovražna politika tretjega Reicha in druga svetovna vojna sta napravili veliko škode v vseh redovnih naselbinah. Večina samostanov je bila razpuščena in razlaščena, menihi pa pregnani. Samostani so utrpeli ne le izgubo materialnih dobrin, ampak tudi velik osip menihov. Po koncu vojne se je v vzhodni Evropi začelo hudo preganjanje Cerkve. Posebej radikalni so bili komunisti na Češkoslovaškem. Vse samostane so zaprli in razlastili, redovnike pa pregnali ali internirali. Le Stična in cistercijanski samostani na Poljskem so se ohranili. V Zahodni Evropi so samostani trpeli zaradi pomanjkanja poklicev. Nastale so le redke nove naselbine. V Avstriji sta bila ustanovljena nova ženska samostana Marienkron in Marienfeld. Heiligenkreuz je ustanovil v Nemčiji priorat Stiepel, Zwettl pa je skušal oživiti Aldersbach.

 

Top