NOVICE:

V povezanosti z našim Gospodom Jezusom Kristusom in njegovim Svetim Duhom se jaz  (ime)  po svoji duhovni Materi Mariji, zavetnici cistercijanov, posvetim in izročim vsemogočnemu Bogu.
Pridružujem se Bernardovi družini v cistercijanskem samostanu v Stični. Pred sveto Devico Marijo, sv. Benediktom, sv. Bernardom in pred vsemi svetniki obljubim, da si bom prizadeval povsod iskati Boga in Njegovo sveto voljo. Svojo ljubezen do Boga in do bližnjega bom z Božjo pomočjo uresničeval z molitvijo, dobrimi deli in z vdanim sprejemanjem trpljenja. Rad bom molil po namenu cistercijanov v Stični in skušal živeti po njihovih duhovnih smernicah.

Top