NOVICE:

Napev: “Za Bogom najrajši Marijo častim”
Pri belih menihih smo vedno domá,
v Družini Bernarda smo v službi Boga.
Nam Žalostna Mati podaja rokó,
združuje nas s Sinom v Družino lepó.
Molitev in delo zedinjata nas,
kot oče meništva učil je svoj čas.
Njegovo Pravilo usmerja ves dan,
da Bogu in bratom bi bil darovan.
V družinski je slogi lepota in moč,
drug drugemu nudimo roko v pomoč.
So križi zdaj lažji, veselje domá,
življenje je lepše, bolj polno Bogá.

Top