NOVICE:

Cistercijani, imenovani tudi beli menihi, smo v Stični že od 12. stoletja dalje. Oglejski patriarh je poklical cistercijane, da bi po pravilu Moli in delaj, duhovno, kulturno in gospodarsko bogatili ljudstvo v njegovi veliki škofiji. In beli menihi so skozi stoletja opravičevali ta namen.

Ves čas so bili povezani z ljudmi v bližnji in daljni okolici. Na začetku je bil pomemben gospodarski prispevek, ko so z marljivim pridobivanjem obdelovalnih površin in umnim gospodarjenjem pomagali premagovati lahkoto in stiske prebivalcev. Nič manj pomembno ni bilo molitveno in pastoralno delo menihov, saj so vodili celo vrsto župnij in zanje skrbeli.

S svojim življenjem in delovanjem so dvigali in bogatili tudi kulturo v samostanu in zlasti v župnijah, ki so jim bile dodeljene v upravo.  S slovenskim človekom so doživljali padce in vzpone. V času turških vpadov so tudi menihi nekajkrat doživeli razdejanje samostana, pa so ga zopet obnovili in utrdili. V vsakem obdobju je bila povezanost z ljudmi drugačna, osnovni cilj pa je bil vseskozi enak in je enak tudi danes.

Menihi smo tukaj kot možje molitve, ki s svojim življenjem in delom pomagamo k rasti božjega kraljestva v danem trenutku. Današnjemu človeku nudimo podporo z molitvijo, domom duhovnih vaj in različnimi duhovnimi srečanji. Mladi se nam že trideset let pridružijo ob godu ŽMB in z nami slavijo svojo vero.

Top