NOVICE:

Seznam stiških menihov 2014:

p. Janez Novak, opat
p. Avguštin Novak, prior
p. dr.Anton Nadrah, upokojeni opat
p. Branko Petauer
p. Krištof Čufer, ekonom
p. Maksimilijan File, župnik
p. Alojzij Ilc, pokojni 29. 11. 2013
p. Nikolaj Aracki
fr. Florijan Stepan
fr. Bernard Rajbar
fr. Jože Senica
fr. Matevž Pucelj
fr. Štefan Vojtek
fr. Frančišek Starič
fr. Jona Vene, časne zaobljube

Top