NOVICE:

Po splošnem cistercijanskem načrtovanju je na severu križnega hodnika cerkev, na vzhodu kapitelj in sobe za menihe, na jugu gospodarski prostori (kuhinja in obednica), na zahodu pa delavnice in sobe za brate konverze. Križni hodnik je menihom služil za to, da so v njem opravljali liturgične procesije, lectio divina in vršili komunikacijo med posameznimi kraki samostana.
Močan studenec »Stičnica«, ki teče prav ob samostanskem obzidju, lepo pokriva vsa stoletja potrebe menihov po vodi, na začetku pa je bil (po Pravilu) speljan tudi čez klavzuro za odplakovanje odpadkov. Voda je tudi poganjala mlin in kovaško kladivo, uporabljali so jo za kuhanje in zalivanje vrtov.

Top