NOVICE:

Že po nekaj letih jim je podelil še več posesti, ter s svojim zgledom spodbujal k darežljivosti še druge. Že sredi 12. stoletja ne srečamo stiške posesti samo na Dolenjskem, ampak tudi na Notranjskem in Štajerskem. Največ darilnih listin je povezanih z dobrotnikovo željo, naj bi menihi zanje, za njihove prednike in potomce molili in zanje darovali obletne maše. Mnogi so želeli biti tudi pokopani v samostanu. Plemiči so bili zelo naklonjeni stiškemu samostanu in so kar tekmovali, kako bi podprli Stično.
Duhovna in gospodarska kriza poznega srednjega veka se je kazala tudi v Stični. Vedno pa so se našli dobrotniki, ki so finančno reševali njene probleme. Konec 14. In v začetku 15. Stoletja je bila to milanska vojvodinja Virida Viskonti, ki se je kot vdova naselila na Pristavi nad Stično.

Top